Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Projektet i korthet

Rektor har gett Utbildningsberedningen i uppdrag att arbeta fram ett ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå och avancerad nivå i enlighet med högskolans vision och strategiska plattform. Detta ramverk ska beskriva riktlinjer som utifrån högskoleövergripande kriterier och systematisk uppföljning, kvalitetssäkrar och understödjer en kvalitetsdrivande kultur som inkluderar studentcentrerat lärande och ett kontinuerligt utvecklande kvalitetsarbete.