Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utveckling av ledningen av utbildning, forskning och samverkan

Projektet i korthet

Malmö högskola behöver utveckla sin ledning och organisation av utbildning, forskning och samverkan för att säkerställa att den utveckling som beskrivs i Strategi 2020 kan nås och att en fortsatt positiv kvalitetsutveckling kan säkras och förstärkas. Detta kräver en kombination av stark linjeledning och starkt kollegialt inflytande. Malmö högskola kan bli en föregångare i att utveckla det kollegiala ledarskapet, i nära samverkan med en stark linjeledning, för de krav som ställs på lärosätena.

Utöver det ovan beskrivna framåtsyftande utvecklingsarbetet bör projektet anvisa förslag på lösningar rörande ett antal identifierade risker och oklarheter i dagens arbetsordning, ledning och organisation.