Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Inköp av nytt tjänsteplaneringsverktyg

Projektet i korthet

Malmö högskola vill införa en förbättrad, effektiv och säker hantering av institutionernas tjänsteplanering, som gör det möjligt att ta fram underlag för långsiktig planering och analys. Detta ska åstadkommas genom att införa ett gemensamt tjänsteplaneringsverktyg.

Projektets omfattning är från upphandling till implementering av verktyget.