Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nya Ladok införandeprojekt på Malmö högskola

Projektet i korthet

Projektet innefattar i huvudsak tre delar:

  • Registervård och migrering av data från gamla Ladok till nya Ladok
  •  Integration av IT-system med nya Ladok
  • Införande av nya Ladok i verksamheten

Projektet omfattar även utfasning och stängning av gamla Ladok.

Nya Ladok införandeprojekt på Malmö högskola drivs som ett gemensamt projekt tillsammans med Blekinge tekniska högskola (BTH) och Högskolan i Halmstad (HH) med en gemensam projektledare. Syftet med samarbetet är att göra så stora samordningsvinster inom registervård, systemintegration och verksamhetsutveckling som möjligt. Respektive lärosäte beslutar dock om sin egen lokala projektorganisation.