Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

The Glocal Classroom

The Glocal Classroom är ett tvåårigt pedagogiskt utvecklingsprojekt  som samfinansieras med Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Avsikten är att, i samarbete med tre partneruniversitet (Flinders, Australien; Guelph, Kanada, och Stellenbosch, Sydafrika), etablera en global plattform för erfarenhetsutbyte inom webbaserad undervisning. Utgångspunkt är Malmö högskolas magisterprogram i Communication for Development, som sedan det startade 2000 har utvecklat en pedagogisk modell som kombinerar distansundervisning och campus-baserade seminarier, i Malmö, eller på annan ort.

Projektet, som inleddes hösten 2013, kommer under 2014 att organisera fyra seminarier och workshops med vart och ett av de deltagande universiteten som värd. De tematiska seminarierna, knutna till magisterprogrammet i Communication for Development och korresponderande utbildningar vid partneruniversiteten, tjänar som levande fallstudier för utbytet och utvärderingen av pedagogiska erfarenheter.

Projektet syftar dels till att stärka MAHs internationalisering, genom fördjupat långsiktigt samarbete med de tre partneruniversiteten, dels till att utveckla webbpedagogiska metoder inom högskolan, bland annat genom att erbjuda utbildning för personal vid alla fakulteter. Projektet är nära kopplat till det parallella projektet för Virtuell Lärandemiljö (VLM) samt till planeringen av den nya lärandemiljön i Niagara och Orkanen.