Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Aktuella högskolegemensamma projekt

Nedan visas pågående projekt som är beslutade av högskoleledningen. Andra aktuella utvecklingsprojekt hittar du till höger.

_____________________________________________

Införande av Canvas

Projektperiod 2017-05-01 - 2018-12-31
_____________________________________________

Uppmärksammande av universitetsstatus samt 20-års jubileum för lärosätet

Projektperiod 2017-03-06 - 2018-09-30
_____________________________________________

Innovationsmiljö vid Malmö högskola

Projektperiod 2017-01-15 - 2018-01-15
_____________________________________________

Implementering av ramverk för kvalitetsarbetet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Projektperiod 2016-11-01 - 2018-01-31
_____________________________________________

Nya Ladok införandeprojekt på Malmö högskola

Projektperiod: 2013-01-01 - 2017-12-31
_____________________________________________