Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Introducera student till akademiska studier

Student välkomnas på Studentcentrum

Processen stödja och introducera student är den första av en rad processer att introduceras på högskolan.

Processens syfte och mottagare

Denna process syftar till att säkerställa att alla studenter får en god och likvärdig introduktion till utbildningen, högskolan och studentlivet. Den första terminen är en viktig period för att som ny student känna sig välkomnad, introducerad och få rätt förutsättningar för att lyckas väl med studierna. Processen startar när studenterna får sitt antagningsbesked och pågår till och med de första examinationerna.

Studenterna är processens huvudsakliga mottagare men processens resultat är också av stor betydelse för högskolan, både ekonomiskt och profilmässigt. Studenter som hoppar av eller inte klarar sin utbildning, på grund av att de inte fått rätt förutsättningar, innebär ett resursslöseri för båda parter.

Genomförande 

Under hösten 2015 intervjuades cirka 100 studenter från högskolans samtliga fakulteter. Både svenska och internationella studenters behov samlades in i intervjuerna. De fick beskriva vilka aktiviteter de tycker är viktigast, för att som ny student, känna sig välkomnad och introducerad till utbildningen, högskolan och studentlivet. Studenterna som intervjuades läste program och 30 hp kurser på grundnivå. Behovsbilden analyserades och lösningsförslagen förankrades därefter brett i verksamheten, hos bland annat lärare, chefer och studentkårer. 

Implementering och ständiga förbättringar 

Processen har införts inför terminsstarten hösten 2016. I syfte att möta studenternas behov och underlätta för högskolans medarbetare har bland annat en lärarguide med stödmaterial i form av färdiga presentationer, filmer, praktiska exempel med mera tagits fram. Vidare har checklistor och mallar för välkomstmejl tagits fram, webbsidor och trycksaker setts över och ett behovsanpassat nyhetsbrev till studenter tillkommit.

För mer information om denna process se sidorna under utbildningsstöd. 

Processen kommer kontinuerligt att vidareutvecklas och förbättras. Alla förslag och synpunkter som kan bidra till detta välkomnas och lämnas till processledare Charlotte Kipowsky