Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Processportföljen

processorientering

Urval i processarbetet

Olika processer väljs ut efterhand för utveckling och etablering. De processer där bristerna är störst, eller där förbättringsmöjligheterna bedöms som goda i förhållande till högskolans mål och kärna, att bedriva utbildning och forskning, ska prioriteras. Det är rektorns ledningsgrupp som väljer vilka processer som ska utvecklas. 

Processer och processledare 

Högskolans arbete med processerna är kontinuerligt och under utveckling. Informationen på de respektive processidorna uppdateras löpande.

Etabledare processer

Introducera student till akademiska studier 
Processledare Karolina Källoff

Processer i implementeringsfas

Budgetera, planera och följa upp verksamhet 
Processledare Anna Åkesson

Rekrytera och introducera medarbetare 
Processledare Anne Olsson

Infrastruktur för att bedriva utbildning
Processledare Anders Kärrman

Stödja forskning 
Processledare Natalija Buza-Vidas

Processer under utveckling

Tjänsteplanera
Processledare Kristian Sjövik

Bedriva forskarutbildning, ur ett doktorand- och handledarperspektiv
Processledare Christian Stråhlman 

Metod

  • Först kartläggs nuläget i processerna genom intervjuer och workshops där mottagare och andra intressenter i processen får tydliggöra sina behov och krav på processen.
  • Problem och utvecklingsmöjligheter samlas in och i nästa steg arbetas det fram vad som bör genomföras och åtgärdas.
  • Därefter utvecklas stöd och verktyg som behövs för att kunna möta dessa mål. När detta är gjort kan processerna etableras och börja användas av alla på högskolan.

Viktigt att notera är att det är respektive chefs och inte processledarnas ansvar att se till att processerna används i verksamheten.