Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Grupper för internationalisering och globalt engagemang

Sedan januari 2017 finns det tre grupper som regelbundet diskuterar högskolans arbete med internationalisering, globalt samarbete och engagemang. 

Har du frågor om någon av grupperna?

Var god kontakta gruppens sammankallare.  

Strategiskt råd för globalt engagemang

Rådet har övergripande ansvar för högskolans långsiktiga gemensamma utveckling av internationalisering och globalt engagemang inom utbildning på alla nivåer, forskning och samverkan. Det strategiska rådet har som uppgift att ta fram en handlingsplan för globalt engagemang och internationalisering för åren 2018-2022. 

Medlemmar

 • Sammankallare och ordförande: Cecilia Christersson, Vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande
 • Prorektor
 • Vicerektor för samverkan och innovation.
 • Vice ordförande i forskningsberedningen.
 • Internationaliseringsstrateg
 • Chef för International Office
 • En dekan
 • Representant från Kommunikationsavdelningen
 • Studentrepresentant

Minternet akademi

Minternet är en förkortning och står för Malmö University International Network. Gruppen träffas en gång i månaden och behandlar internationella frågor som rör fakulteterna och högskolan i stort.

Medlemmar

 • Sammankallare: Anna Singhateh, Internationaliseringsstrateg från International Office
 • Akademisk internationell koordinator från OD
 • Akademisk internationell koordinator från HS
 • Akademisk internationell koordinator från LS
 • Akademiska internationella koordinatorer från KS
 • Akademiska internationella koordinatorer från TS
 • Representant från Innovation och utveckling
 • Representant från Biblioteket
 • Representanter från Kommunikationsavdelningen

Minternet administration

Minternet är en förkortning och står för Malmö University International Network. Gruppen behandlar studentfrågor, platsutlysning, introduktionsprogram, inkommande studenter samt databasen MoveOn. 

Medlemmar

 • Sammankallande: Karin Frydenlund, Enhetschef för International Office
 • Handläggare och koordinatorer från International Office
 • Handläggare och koordinatorer från de administrativa kanslierna