Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forsknings- och forskarutbildningsnämnd TS

In English  

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) bereder i forsknings- och forskarutbildningsfrågor i enlighet med fakultetens besluts- och delegationsordning. Nämnden är dessutom beredande till fakultetsstyrelsen i strategi-, utvecklings- och kvalitetsfrågor av forsknings- och forskarutbildningskaraktär. 

Mötestider ht 2017:

13  september kl. 10:00

27 oktober kl. 10:15

6 december kl. 10:15

 

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden består av följande ledamöter:

Andreas Jacobsson  (ordf.)

Per Jönsson (vice ordf.)

Paul Davidsson

Bengt Nilsson

Martin Berg

Alexei Iantchenko

Mats Persson

Christina Bjerkén (studierektor forskarutbildningen)


En representant från doktorandkåren

Handläggare: Susanne Lundborg