Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Anställningsnämnd vid Lärande och samhälle

Ledamöter (mandatperiod 160301-190228)

Prodekan Bim Riddersporre, ordförande

Docent/Universitetslektor Martin Stigmar, ledamot 
Professor Björn Sundmark, suppleant

Biträdande professor Kerstin Sonesson, ledamot
Universitetslektor Magnus Erlandsson, suppleant

Docent/Universitetslektor Irene Andersson, ledamot, vice ordförande
Universitetslektor Caroline Ljungberg, suppleant

Anna Lindberg, HR-specialist och sekreterare

Yuliyan Konstantinov, studentrepresentant
Rebecka Ryberg-Welander, suppleant


Anställningsnämnden tar emot ansökningshandlingar i digital form på jobb@mah.se. När det gäller docentärenden ska ansökningshandlingar vara nämnden tillhanda minst tre veckor innan ärendet tas upp i sammanträdet.