Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Anställningsnämnd vid Teknik och samhälle

In English  

Anställningsnämnden för Fakulteten för teknik och samhälle har följande uppgifter:

  • bereder anställning av professor, gästprofessor och adjungerad professor. Rektor beslutar.
  • bereder anställningsprofil samt anställning av lektor, biträdande lektor, adjungerad lektor och forskarassistent. Dekanus beslutar.
  • bereder befordran från adjunkt till lektor samt från lektor till professor.
    Rektor beslutar.

Läs besluts- och delegationsordning för Fakulteten för teknik och samhälle.

Från och med 2017-01-01 ingår följande personer i anställningsnämnden vid Fakulteten för teknik och samhälle:

Ledamöter:
Jan Persson, universitetslektor DVMT, ordförande
Kristian Stålne, universitetslektor MTM, ordinaie ledamot
Per Jönsson, Professor MTM, ordinarie ledamot 
Helena Holmström Olsson, universitetslektor, ledamot
Bengt Nilsson, professor DVMT, ordinarie ledamot

Prefekt (vid berörd institution)

Suppleanter:
Pär Olsson, universitetslektor MTM
Maria Engberg, universitetslektor DVMT

Mandatperioden löper från och med 2017-02-01 och tills vidare, dock längst till och med 2018-01-31.

Studeranderepresentant:
Paolo Alexadriyski 

Studentkåren utser sina ledamöter för högst ett år.