Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

HR-avdelningen

HR-chef

Charlotta Ankarlilja

HR-strateger

Ger högskoleövergripande stöd i strategiska frågor inom arbetsrätt och avtalsfrågor, arbetsmiljö, samverkan, kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap, jämställdhet och lika villkor samt lönebildning.
Anna Andersson
Cristina Liljeroth

HR-specialister

Ger konsultativt och operativt stöd till chefer i verksamheten i frågor gällande kompetensförsörjning, rekrytering, arbetsmiljö, rehabärenden, jämställdhets- och lika villkorsfrågor, förhandling/samverkan och lönebildning.

Anna Lindberg – LS
Anne Olsson – KS
Gertrud Svensson – OD
Jan Lind – GV
Johanna Bengtsson – HS
Karina Mouritzen – GV, Biblioteket
Madeleine Viking – LS
Sara Säthersten – TS, KS

HR-administratörer

Ger administrativt stöd till chefer och medarbetare vid rekrytering, nyanställning och förlängning av anställning.

Charlotta Strömberg – OD
Karin Blyrup – KS, LS
Pia Cederlund – HS, TS
Vakant – GV och Biblioteket

Löneadministratörer

Ger administrativt stöd i lönefrågor till chefer och medarbetare samt kvalitetssäkrar löneprocessen.

Christina Ellerström – KS, FS, BoS och del av GV
Elisabet Kulle – K3
Karin Adamsson 
Lena Mårtensson – OD, Biblioteket och IT
Lilly Kjellander – TS, HS och del av GV
Maria Rosén – LS

Systemstöd

Ger stöd till och förvaltar de system som HR-avdelningen är systemägare till, Primula, Retendo och Reach-Mee.

Elisabet Kulle
Jeanette Wahlberg
Maria Rosén 

Administrativ assistent

Ger administrativt stöd inom HR-avdelningen.

Vivi Budtz