Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Innovation

Malmö högskola har ett öppet och kreativt förhållningssätt inom utbildning och forskning och stödjer på olika sätt utvecklingen av idéer och forskningsresultat som kan tillämpas i samhället. Innovation och utveckling ger stöd till dig som undervisar eller forskar för att bidra till att utveckla entreprenörskap och nyttiggörande av forskningsresultat.

Malmö högskola är en del av Innovationskontor Syd. För att realisera idéer och forskningsresultat har medarbetare, forskare och studenter på Malmö högskola tillgång till:

  • rådgivning
  • finansiellt stöd
  • patentstöd och licensiering
  • juridiskt stöd för samverkansavtal
  • nätverk av innovationsaktörer

Kontakta innovationsrådgivare Joa Falke om du vill ta del av de tjänster som erbjuds inom ramen för Innovationskontor Syd.

Universitetskansliet bistår gärna tidigt i processen, redan vid ansökan om forskningsmedel. Vi erbjuder rådgivning och stöd i arbetet med att förverkliga idéer eller omsätta forskningsresultat till produkter, tjänster eller annan utveckling i samhället och vill utveckla Malmö högskolas samverkan inom utbildning, forskning och innovation. Vad har du för behov? Ta gärna kontakt med oss.

Vi arbetar utåtriktat och i nära samarbete med externa aktörer i samhället med målet att stärka det entreprenöriella genomslaget av akademin. Samverkan skapar hållbara bryggor mellan akademi och näringsliv och sker såväl lokalt och regionalt som nationellt. I vårt arbete kommer vi ofta i kontakt med företag och organisationer som på olika sätt vill samarbeta med Malmö högskolas studenter och forskare. Vi samarbetar med privat näringsliv, offentlig sektor och idéburna organisationer vilket bidrar till att Malmö högskola har en bred och inkluderande syn på utveckling och innovation.

Universitetskansliet driver och utvecklar mötesplatser för samverkan och innovation. Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) och Mötesplats Social Innovation (MSI) är exempel på sådana arenor. Vi ger också stöd i utvecklingen av Malmö högskolas nya innovationsarena Storm.