Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Gemensamt verksamhetsstöd

Inom det gemensamma verksamhetsstödet finns övergripande administrations- och ledningsfunktioner vid Malmö högskola. Ansvariga chefer för respektive funktion:

Gemensamt verksamhetsstöd
Chef: Susanne Wallmark

Biträndande förvaltningschef: Ann-Marie Öberg 

Byggnad och serviceavdelning
Chef: Birgitta Wickman

Ekonomiavdelningen
Chef: Ann-Marie Öberg

HR-avdelning
Chef: Charlotta Ankarlilja

IT-avdelningen
Chef: Åke Jansson

Kommunikationsavdelning
Chef: Karin Arvidsson

Ledningsstöd, registratur och diarium
Chef: Paula Pragert

Studentcentrum
T.f. chef Charlotte Kipowsky

Universitetskansliet
Chef: Kristina Josefsson

Utbildnings- och forskningsstöd
Innovation och utveckling