Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Viktiga datum på vägen

2017-02-16
Beslut om projektorganisation med projektgrupp, styrgrupp och referensgrupp.

2017-02-28 - 2017-03-01
Internat projektgrupp

Mars-april, 2017
Förslag tas fram, diskuteras och förankras i organisationen.

Maj, 2017
Förslag lämnas till Odontologiska fakultetsstryelsen.

2017-06-30
Förslag lämnas till Rektor.

Hösten, 2017
Översyn arbetsordning, beskrivning av uppdrag, medarbetares organisatoriska tillhörighet, tillsättning och översyn av ledningsroller, benämningar etc.

2018-01-01
Ny organisation implementeras.