Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Odontologiska fakultetens utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden (UN) skall

  • verka för att de kurser och andra utbildningsmoment som ingår i utbildningen samordnas pedagogiskt och studieorganisatoriskt och erhåller högsta möjliga kvalitet
  • aktivt främja utbildningens internationalisering
  • medverka vid utvärdering av verksamheten
  • handlägga studerandefrågor såsom antagning, studieortsbyten, studieuppehåll samt tillgodoräkning av utbildning från annat lärosäte inom eller utom landet
  • i övrigt bereda frågor angående grundutbildning samt på fakultetsstyrelsens delegation eller uppdrag handlägga ärenden som överlämnas till nämnden

Utbildningsnämnden skall ha 11 ledamöter enligt följande:

  • 6 lärare
  • 4 studerande
  • 1 yrkeslivsrepresentant

Utsedda av dekanus
Christel Larsson, ordförande, universitetslektor, övertandläkare
Gunnar Warfvinge, vice ordförande, professor
Liselotte Paulsson, universitetslektor, övertandläkare
Pia Lindberg, universitetslektor, övertandläkare
Pia Edlund Johansson, universitetsadjunkt
Lars Olsson, universitetsadjunkt

Yrkeslivsrepresentant
Björn Neroth, tandläkare

Utsedda av studentkåren
Anna Eklund, ordförande tandläkarstud Abbas Hussein, tandhygieniststud
Stephanie Pekarski, utbildningsbevakare tandläkarstud
Abbas Hussein, tandhygieniststud
Jenny Lindgren, tandteknikerstud

Närvaro-yttranderätt
Anders Hedenbjörk Lager, universitetslektor, programansvarig tandläkarutbildningen
Evaggelia Papias, universitetsadjunkt, programansvarig tandteknikerutbildningen
Christina Diogo Löfgren, universitetslektor, programansvarig tandhygienistutbildningen
Claes Wickström, universitetslektor

Personalorganisationernas representant (närvaro och yttranderätt)
Tore Hallmer, tandläkare (SACO)