Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Dentalservice

Dentalservice utför service och underhåll på dental- och annan utrustning inom Tandvårdshögskolan.

Felanmälan
E-post: od_serviceverkstad@mah.se
Tel: 040-665 84 02