Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Husguide

Tandvårdshögskolan, Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola, är en av Malmös äldsta akademiska inrättningar och invigdes 1948. 

Husguide


Husguiden för Odontologiska fakulteten har tillkommit med syfte att beskriva byggnaden och lokalerna på ett enkelt sätt. Husguiden har tagits fram gemensamt av Akademiska Hus, Malmö högskola och verksamhetsföreträdare för Odontologiska fakulteten.

Husguiden beskriver till vissa delar hela byggnaden men avser den senaste ombyggnaden av förbindelselängan och labflygeln. Du finner information om byggnaden, tillträde, utrustning, brand, vatten, avlopp och gas samt el- och teleinstallationer.

Odontologiska fakultetens husguide

Användarmanual


Manöversystem för AV-utrustning i Aula 2370
I salen finns ett övergripande manöversystem för den audio/visuella anläggningen. Ingående funktioner beskrivs ingående på dokument nedan.

Användarmanual för AV-utrustning