Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Facility Service

Facility Service

Huvudsakliga åtaganden är:

 • Post och godshantering
 • Kopiering/Scanning  
 • Felanmälningar
 • Passagesystem
 • Nyckelsystem 
 • Larm
 • Säkerhet
 • Brandskydd
 • Inköp / upphandling
 • Hittegods
 • Lokalvård

Felanmälan och beställningar görs via 

http://mah.se/felanmalan

http://mah.se/bestallning