Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Protokoll 2010

Fakultetsstyrelsen

Protokoll 2010-02-02
Protokoll 2010-04-15
Protokoll 2010-09-06
Protokoll 2010-10-28
Protokoll 2010-12-13

Fakultetskollegiet

Protokoll 2010-04-20

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Protokoll 2010-03-02
Protokoll 2010-04-06
Protokoll 2010-05-18
Protokoll 2010-09-07
Protokoll 2010-10-26
Protokoll 2010-12-07

Grundutbildningsnämnden (GUN)

Protokoll 2010-02-09
Protokoll 2010-04-07
Protokoll 2010-05-25
Protokoll 2010-08-26
Protokoll 2010-10-19

Kommittén för Arbetsmiljö, Jämställdhet och Mångfald (KAJM)

Protokoll 2010-02-18
Protokoll 2010-05-10
Protokoll 2010-09-13
Protokoll 2010-11-25

Tandvårdsnämnden (TVN) 

Protokoll 2010-03-10
Protokoll 2010-04-13                                                                                       Protokoll 2010-05-20                                                                                 
Protokoll 2010-09-01 
Protokoll 2010-10-14                                                                                   
Protokoll 2010-11-25       

Vidareutbildningsnämnden (VUN)

Protokoll 2010-03-18
Protokoll 2010-05-17
Protokoll 2010-09-27
Protokoll 2010-11-29
Per Capsulam beslut 2010-12-20