Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

För medarbetare på Odontologiska fakulteten | Tandvårdshögskolan

Förslag till ny OD-organisation tas fram

En projektgrupp tar fram förslaget och leds av Per Alstergren.

– Det är viktigt att vi är lyhörda för de tankar och funderingar som finns hos våra medarbetare. Projektgruppen kommer därför arbeta intensivt med att löpande kommunicera arbetet med alla berörda, säger Per Alstergren.

Läs mer om projektet här.

Byte av unitar

Här publiceras fortlöpande nyheter kring bytet av unitar med tidplan och underlag för hur projektet äger rum.

Läs mer om bytet av unitar

Dokumentarkiv

Här publiceras kontinuerligt protokoll från Odontologiska fakultetens styrelse, samverkansgrupp och nämnder (FUN, TVN, UN, VUN) samt styrdokument.
Läs mer om dokument 

Serviceenhet

På första våningen finns Serviceenheten med serviceverkstad och repro. Serviceenheten svarar även för Centralförrådet som är beläget på källarplan i anslutning till varumottagningen.
Till serviceneheten

Brandskydd

Hantering av brandfarlig vara för lab och klinik vid Odontologiska fakulteten
Föreståndare för brandfarlig vara,  Madeleine Blomqvist 
Ställföreträdande förståndare, Ulrika Troedsson 
Läs mer om hantering av brandfarlig vara

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik (engelsk version)

Säkerhetsföreskrifter och rutiner på lab

Anslag/föreskrifter - brandfarlig vara

Kalender för medarbetare OD

Nyheter