Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

För medarbetare på Odontologiska fakulteten | Tandvårdshögskolan

Tandvårdshögskolan i Malmö, Käftis i studentmun, och Odontologiska fakulteten (OD) inom Malmö högskola ligger på gångavstånd från centrum och i omedelbar närhet till Skånes Universitetsjukhus. Den stora byggnaden i mörkrött tegel och stram arkitektur började byggas 1946 och under åren har över 3 500 tandläkare fått sin utbildning vid fakulteten som är en Alma mater för en stor del av landets tandläkare.

TandvårdshögskolanHär bedrivs såväl grundforskning som direkt tillämpbar forskning och fakulteten är del i ett vittförgrenat nätverk regionalt, nationellt och internationellt.

Tandvårdshögskolans invigning 1949 var det första uttrycket för att Malmö är en högskolestad - en roll som nu får allt större innehåll. Pressarkiven vittnar om att både politiker och invånare i alla år har värnat sin skola. Malmöborna ser den inte bara som en högskola - här har stadens invånare i sextio år också erbjudits kvalificerad tandvård. För det specialiserade näringslivet fungerar skolan också som samarbetspartner och en uppslagsrik kunskapsresurs.

Byggnaden och inredningen bär en omisskännlig prägel av 1950-talets modernism. Armatur och andra inredningsdetaljer ger patina. Men det är inte bara nostalgikern som får sitt på en rundvandring genom skolan. Innanför väggarna har precis ett mångårigt ombyggnadsprojekt precis avslutats i samband med skolan 60-års jubileum. Kliniker, laboratorier och andra lokaler för undervisning och forskning har byggts om eller renoverats, moderniseras och försetts med utrustning som möter morgondagens krav.

Informationsmöte – Omorganisation vid OD 

"Förslag till ny organisation"

När: Onsdag 24 maj kl.13.15
Lokal: Aulan

Förslag till ny OD-organisation tas fram

En projektgrupp tar fram förslaget och leds av Per Alstergren.

– Det är viktigt att vi är lyhörda för de tankar och funderingar som finns hos våra medarbetare. Projektgruppen kommer därför arbeta intensivt med att löpande kommunicera arbetet med alla berörda, säger Per Alstergren.

Läs mer om projektet här.

Odontologiska fakultetens strategiska styrdokument nu publicerade

Fakultetens Sökstrategier 2018-2020 och Strategier och prioriteringar 2018-2022 nu publicerade.

Dokumentarkiv

Här publiceras kontinuerligt protokoll från Odontologiska fakultetens styrelse, samverkansgrupp och nämnder (FUN, TVN, UN, VUN) samt styrdokument.
Läs mer om dokument

Byte av unitar

Här publiceras fortlöpande nyheter kring bytet av unitar med tidplan och underlag för hur projektet äger rum.

Läs mer om bytet av unitar

Serviceenhet

På första våningen finns Serviceenheten med serviceverkstad och repro. Serviceenheten svarar även för Centralförrådet som är beläget på källarplan i anslutning till varumottagningen.
Till serviceneheten

Brandskydd

Hantering av brandfarlig vara för lab och klinik vid Odontologiska fakulteten
Föreståndare för brandfarlig vara,  Madeleine Blomqvist 
Ställföreträdande förståndare, Ulrika Troedsson 
Läs mer om hantering av brandfarlig vara

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik (engelsk version)

Säkerhetsföreskrifter och rutiner på lab

Anslag/föreskrifter - brandfarlig vara

Kalender för medarbetare OD

Nyheter