Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ledningsgrupp Kultur och samhälle

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) rymmer fyra institutioner; Institutionen för globala politiska studier (GPS), Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3), Institutionen för urbana studier (US) och Institutionen för språkstudier (SPS). Dekanen är ytterst ansvarig för allt som sker på fakulteten.

Ledningsgruppen består av följande funktioner och personer
Rebecka Lettevall, dekan
Bo Petersson, prodekan KS, ansvarig för forsknings- och forskarutbildningsfrågor
Anders Wigerfelt, vicedekan KS, ansvarig för grundutbildningsfrågor
Helene Manger Waldeck, administrativ chef
Sandra Jönsson, prefekt Institutionen för urbana studier, US
Sara Bjärstorp, prefekt Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3
Magnus Ericson, prefekt Institutionen för globala politiska studier, GPS
Teresa Tomasevic, prefekt Institutionen för språkstudier,SPS