Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tentamensrutiner

tentamen

Gemensam tentamensprocess

Avdelningen Facility Service (FS) inom det gemensamma verksamhetsstödet håller i den gemensamma tentamensorganisationen. Här beskrivs högskolans tentamensprocess från schemaunderlag till arkivering.

Notera särskilt följande:

 • Alla studenter måste vara föranmälda senast sju dagar före tentamenstillfället för att få lov att tentera. 
 • Tre fasta starttider för tentamen: kl 8.15 samt kl 14.15 och lördagar kl 9.15.
 • Salstentamen är i största utsträckning förlagd till Gäddan.
 • Både ordinarie tentamenstillfälle och omtentamenstillfällen ska finnas med i schemaunderlaget. 

Du kan även få en översikt av hela tentamensprocessen här. 

Information till studenter

Delarna av processen som enbart rör studenterna hittar du under studentsidorna. Ta gärna del av denna information för att på bästa sätt kunna informera studenterna om anmälan, särskilt stöd och regler vid tentamen.

Starttider för tentamen

Tentamen kan endast bokas klockan 08.15 eller 14.15. Detta för att optimera lokalnyttjandet och underlätta arbetet med schemaläggningen. På lördagar bokas tentamina klockan 9.15.

En gång per termin: Skicka in schemaunderlag för lokalbokning

Ansvariga på institutionerna skickar kommande termins schemaunderlag till lokalbokning@mah.se. Detta sker i oktober för vårterminen och i april för höstterminen. Observera att både ordinarie tentamenstillfällen och omtentamenstillfällen ska finnas med i schemaunderlaget.

Mejla lokalbokning@mah.se och ange:

 • önskat datum och starttid (08.15 eller 14.15 vardagar, 9.15 på lördagar)
 • antal/uppskattat antal registrerade studenter för att kunna optimera lokalnyttjandet
 • provkod – måste anges för att tentamensadministrationen ska kunna lägga upp ett tentamenstillfälle och studenterna ska kunna anmäla sig. Provkoden består av fyra siffror. Koden får du av din studieadministratör eller motsvarande. 

Ändringar under pågående termin

Om lärare behöver lägga till eller boka tentamenstillfällen under pågående termin måste önskemål inkomma till tentamen@mah.se senast 14 arbetsdagar före tilltänkt datum.

I mejlet anges:

 • kurs
 • provkod
 • önskat datum och tid
 • uppskatta antal studenter.

Inför tentamenstillfället: Skicka in tentamensunderslaget för kopiering

Senast tre arbetsdagar före tentamenstillfället behöver tentamensunderlaget vara inskickat för kopiering.

Du som är examinator får en påminnelse via e-post dagen innan materialet måste vara inskickat, det vill säga fyra dagar innan tentamenstillfället. Skicka underlaget till kopiering@mah.se.

Leverans till kopiering

Senast tre arbetsdagar före tentamenstillfället.

 • Examinatorn skickar tentamensunderlag till kopiering@mah.se. 
 • Om tentamensunderlaget inte skickats in i tid ansvarar institutionen själv för kopiering och leverans av tentamen till skrivsalen senast klockan 15.00 arbetsdagen före tentamenstillfället.
 • Om tentamen inte levererats till skrivsalen en arbetsdag före tentamenstillfället ställs tentamen in. Institutionen är då ansvarig att meddela studenterna.

Du ska även ange i mejlet till kopieringen om examinatorn önskar hämta skriven tentamen i:

 • skrivsalen vid tentamenstidens slut
 • hos tentamensadministrationen på Gäddan
 • låsbart skåp i receptionen på Niagara, teknikutlåningen på Orkanen, hos Repro på OD eller i rum AS:U111 på Hälsa och samhälle (SUS). 

Hjälpmedel och anpassningar förbereds

Tre arbetsdagar före tentamenstillfället iordningsställer tentamensadministrationen hjälpmedel och anpassningar för studenter som har fått en rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd. Studenter med särskilt pedagogiskt stöd måste meddela önskade rekommenderade anpassningar till tentamensadministrationen senast 7 dagar innan tentamenstillfället.  

Säker leverans till skrivsal 

Tentamen levereras i sluten försändelse till låsbart skåp i anslutning till skrivsalen, för att minimera risken för fusk.  

Uthämtning av skriven tentamen

Examinatorn kvitterar ut de skrivna tentamina från den utlämningsplats som angivits när tentamensunderlaget skickats in till kopiering. Förbered gärna genom att fylla i kvittensen.

Tentamen går att hämta ut efter klockan 13.00 första arbetsdag efter tentamenstillfället. I Niagara, Orkanen och Gäddan behöver du ha med dig ditt multikort för att få hämta ut kuvertet.

Niagara: I receptionen på entréplan. Öppettider

Orkanen: I teknikutlåningen på entréplan. Öppettider: måndag-fredag klockan 08.00-16.00 (lunchstängt 11.30-12.30).

Allmänna sjukhuset: Självuthämtning i låst skåp i rum AS:U111, inpassering med kort och pinkod. Examinatorer som ska hämta ut tentamina här får ett mejl med instruktioner.

Gäddan: Hosservice tekniker på plan 1B. Öppettider: måndag-fredag klockan 08.00-16.30 (lunchstängt 12.00-13.00).

OD: Hos Repro. Öppettider: måndag, tisdag och torsdag 08.00-12.00 och 13.00-16.15, onsdag och fredag 08.00-12.00.

Utlämning av rättad tentamen

Institutionerna ansvarar som tidigare för utlämningen av de rättade tentamina till studenterna, tills högskolan har infört digital tentamen för alla. 

Arkivering

Tentamensadministrationen bistår med arkiveringen av tentamensunderlaget och sparar därför en kopia av varje mottaget tentamensunderlag i ett digitalt mappsystem. Respektive fakultet som vill komma åt materialet begär behörighet av IT och kan sedan själva hämta de arkiverade underlagen. Det är endast personal utsedd av institutionen som kommer att få tillgång till mappsystemet.

 • låsbart skåp i receptionen på Niagara, teknikutlåningen på Orkanen, hos serviceteknikerna på OD eller i rum AS:U111 på Hälsa och samhälle (SUS).