Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kontakt och mer information

Malmö högskola har en organisation för uppdragsutbildning där de flesta fakulteterna har kontaktperson/samordnare. En person finns centralt för att arbeta övergripande med de frågor som rör uppdragsutbildningen. Samarbete mellan fakulteterna sker. Nedan följer en kort presentation, kontakta oss gärna.

Koordinator för uppdragsutbildning, Universitetskansliet

Ulla Persson

Ger bland annat stöd i juridiska, ekonomiska och administrativa frågor, fungerar som en kanal in till högskolan, omvärldsbevakning, samverkan.

Fakulteternas kontaktpersoner

Utvecklar, driver och stöder uppdragsutbildning inom fakultetens område, samverkar med övriga fakulteter.

Fakulteten för Hälsa och samhälle
Kontaktperson: Mikael Matteson

Fakulteten för Kultur och samhälle
Kontaktperson, US (Ledarskap och organisation, Företagsekonomi): Cecilia Lindblom
Kontaktperson, US (Fastighetsmäklarutbildning): Katja Lundquist

Fakulteten för Lärande och samhälle
Föreståndare och verksamhetsansvarig för Regionalt utvecklingscentrum (RUC), Karl-Gunnar Starck

Odontologiska fakulteten
Kontaktperson: Daniel Bengmark

Erfarenhetsutbyte om uppdragsutbildning

På Malmö högskola erbjuds möjligheter till nätverkande om uppdragsutbildning, i syfte att sprida kunskap och utbyta erfarenheter. Kontakta Ulla Persson om du vill veta mer om vad som är på gång.