Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Svåra studentärenden

Till hjälp och stöd för dig i ditt möte med studenter som på olika sätt uppvisar tecken på ohälsa har vi tagit fram en lathund. I detta översiktliga dokument får du råd om hur du kan bemöta några olika studentrelaterade situationer:

  • Om en student vill prata om ett problem
  • Om du känner oro för en students mående
  • Om en student är inåtvänd och deprimerad
  • Om en student är hotfull eller uppträder aggressivt

Ladda ner lathunden här