Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kontakta Studenthälsan

Du som är personal vid Malmö högskola kan försöka nå oss via våra direktnummer eller personliga e-post nedan. Säkrast är dock att kontakta oss via vår gemensamma telefontid. Skicka aldrig sekretesskyddad information via e-post.

Jessica Wastring
Verksamhetschef/Kurator
040-665 73 33
jessica.wastring@mah.se

  Ewa Lunnemark
Kurator
040-665 77 82
ewa.lunnemark@mah.se

Lotta Andersson
Sjuksköterska/barnmorska
040-665 73 23
harlotta.andersson@mah.se

  Olof Samuelsson
Kurator
040-665 80 59
olof.samuelsson@mah.se

Ola Olefeldt
Kurator
040-665 72 18
ola.olefeldt@mah.se

 

Karolina Källoff
Kurator
040-665 73 89
karolina.kalloff@mah.se

Alexandra Thomasson
Folkhälsovetare
040-665 70 28
alexandra.thomasson@mah.se

  Anita Johansson
Kurator
040-665 77 85
anita.johansson@mah.se