Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Rutiner vid dödsfall

Varje enskild student är unik och varje enskilds sammanhang är sitt eget. Därför måste också varje dödsfall hanteras utifrån sina speciella förutsättningar. Det finns dock riktlinjer vid Malmö högskola som har visat sig vara till stor hjälp. Riktlinjerna som utarbetats av Universitetskyrkan i samarbete med Studenthälsan finns att laddas ner på nedanstående länk. 

Rutiner vid students dödsfall