Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nätverksgrupper i studiesociala frågor

Studenthälsan driver tillsammans med representanter på de olika fakulteterna/ områdena och representanter från Studentcentrum och Universitetskyrkan nätverksgrupper i syfte att fånga upp och förebygga hälsoprobem bland studenter. Vid mötena utbyts information mellan de centrala stödfunktionerna och fakulteterna/ områdena och angelägna studiesociala frågor kan diskuteras. Önskvärt är även att studentrepresentant är med vid mötena. Möten sker ca 1-2 ggr per termin.

De olika nätverksgrupperna leds av följande personer på Studenthälsan.

Lärande och samhälle

Anita Johansson, anita.johansson@mah.se (sammankallande)
Karolina Källoff, karolina.kalloff@mah.se

Odontologiska fakulteten

Charlotta Andersson, charlotta.andersson@mah.se (sammankallande)
Ola Olefeldt, ola.olefeldt@mah.se

Hälsa och samhälle

 

Ola Olefeldt, ola.olefeldt@mah.se (sammankallande)
Charlotta Andersson, charlotta.andersson@mah.se

 

Kultur och samhälle

 

Karolina Källoff, karolina.kalloff@mah.se (sammankallande)
Olof Samuelsson, olof.samuelsson@mah.se

 

Teknik och samhälle

 

Olof Samuelsson, olof.samuelsson@mah.se (sammankallande)
Jessica Wastring, jessica.wastring@mah.se