Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Likabehandling av studenter

I september 2014 beslutade högskolestyrelsen om en policy för likabehandling av studenter (Mahr 15-2014/423). Med detta beslut tillsätts en högskolegemensam arbetsgrupp för likabehandling som ska stödja fakulteterna och gemensamt verksamhetsstöd i arbetet med att implementera denna policy.

Beslut om sammansättning av högskolegemensam arbetsgrupp för likabehandling av studenter samt uppdragsbeskrivning