Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Föreläsningar och informationsinsatser

Är du och din personalgrupp i behov av input i ert möte med studenter erbjuder Studenthälsan föreläsningar och informationer som ett led i det förebyggande studenthälsoarbetet. T ex kan vi berätta om:

  • Bemötande i svåra situationer
  • Prokrastinering och perfektionism bland studenter
  • Talängslan hos studenter
  • Stress i studiesituationen

Ser du ett generellt behov hos dina studenter kommer vi gärna ut och informerar, diskuterar eller föreläser för studenterna. Är er studentgrupp liten till antalet ser vi gärna att ni i går samman flera studentgrupper alternativt öppnar upp möjligheten för andra studenter vid fakulteten/ Malmö högskola att ta del av föreläsningen. Detta för att hushålla med våra resurser. Hänvisa också gärna studenterna till våra öppna måndagsföreläsningar.

Exempel på innehåll:

  • Studiestress och studieteknik
  • Talängslan
  • Alkohol och riskbruk
  • Prokrastinering
  • Perfektionism

Kontakta gärna Studenthälsan för en förutsättningslös diskussion.