Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Dokumentation kring Studenthälsans verksamhet

Verksamhetsberättelse 2014

Riktlinjer avseende Studenthälsovården på Malmö högskola

För övrig dokumentation hänvisas till arkiv. upplysningar kan erhållas via verksanmhetschefen, se nedan.

___________________________________________

För mer information/ upplysningar v.g. kontakta:
Jessica Wastring
Verksamhetschef, Studenthälsan
040-665 73 33
jessica.wastring@mah.se