Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ladok-sidor för medarbetare

Är du student eller tidigare student?

VIKTIGT: Om du har frågor om dina studier ska du alltid vända dig till utbildningens studieadministratör, t.ex. om du saknar ett resultat i Ladok. Resultatintyg ("Ladok-utdrag") hämtar du själv på Ladok Student. Du kan logga in på Ladok Student i ca 6 månader efter det att du har avslutat dina studier. När du inte längre kan logga in på Ladok Student ska du vända dig till utbildningens studieadministratör.

Nya Ladok

Du loggar in med ditt vanliga DatorID via länken www.start.ladok.se . Du får din behörighet aktiverad när du genomgått utbildning och skickat in en ansvarsförbindelse som du hittar under Blanketter.

Utbildning i nya Ladok för lärare finns i form av kortare e-learningkurser och tester i lärplattformen itslearning.

Lärare som har frågor kring funktionaliteten för attestering och resultatrapportering, vänd dig i första hand till din studieadministratör. 

Har du problem med inloggning och behörighet, kontakta ladok@mah.se .

Medarbetare vid Malmö högskola

Har du frågor eller problem rörande Ladok, är du välkommen att skicka dem till ladok@mah.se. Var så specifik och tydlig som möjligt i din förfrågan. Uppge alltid programkod/kurskod samt studentens namn och personnummer.

Extern förfrågan

Begäran om offentliga uppgifter. Var vänlig skicka förfrågan till ladok@mah.se.
Observera att svar endast kan ges i pappersform, ej digitalt. Med hänvisning till marknadsföringslagen (SFS 2008:486,19§) lämnas ej e-postadresser ut för marknadsföringssyfte.