Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ladok-sidor för medarbetare

Student eller tidigare student?

Vid frågor om dina studier ska du kontakta utbildningens studieadministratör. Om du har problem med ditt datorid, kontakta Helpdesken. Mer info finns på För dig som är student

Nya Ladok för personal

Du loggar in med ditt vanliga dator-ID via länken www.start.ladok.se (endast personal/staff only). Du får din behörighet aktiverad när du genomgått utbildning och skickat in en ansvarsförbindelse som du hittar under Blanketter.

Utbildning i nya Ladok för lärare finns i form av kortare e-learningkurser och tester i lärplattformen itslearning.

Lärare som har frågor kring funktionaliteten för attestering och resultatrapportering, vänd dig i första hand till din studieadministratör. 

Har du problem med inloggning och behörighet, kontakta ladok@mah.se .

Medarbetare vid Malmö högskola

Har du frågor eller problem rörande Ladok, är du välkommen att skicka dem till ladok@mah.se. Var så specifik och tydlig som möjligt i din förfrågan. Uppge alltid programkod/kurskod samt studentens namn och personnummer.

Extern förfrågan

Begäran om offentliga uppgifter. Var vänlig skicka förfrågan till ladok@mah.se.
Observera att uppgifter endast kan lämnas i pappersform, ej digitalt (SFS1993:1153, kapitel 2, 6§). Med hänvisning till marknadsföringslagen (SFS 2008:486,19§) lämnas ej e-postadresser ut för marknadsföringssyfte.