Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Dokument för kvalitetsarbete vid OD

Grundutbildning


Kvalitetsplan 2008
Kvalitetsarbete inom Tandvårdsutbildningarna
Bilagor:Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4

Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö 2007
Odontologiska fakultetens självvärdering:
Application for Award for Excellent Quality in Higher Education
Högskoleverkets bedömning:
Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö 2007

Utvärderingar till Högskoleverket
Självvärdering tandläkarutbildning 2004
Högskoleverkets bedömning:
Utvärdering av tandläkarutbildning (HSV 2005)

Självvärdering tandhygienistutbildning 2006
Självvärdering tandteknikerutbildning 2006
Högskoleverkets bedömning:
Utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård  (HSV 2007)

Uppföljning lokal antagning/alternativ urval

Rapport till Högskoleverket (2007)
Rapport till Högskoleverket "Ansökan om att få använda alternativt urval" (2009)

Studenters rättigheter och skyldigheter
Studentkårens rapporter "Bemötande"

Pedagogiska publikationer

Kursutvärderingar
Länk: Kursvärderingar till programutbildningar vid OD

Forskning


Självvärdering 2008: Research and Research Education: "Learning Together for Professional and Community Development". Document for the Evaluation 2008–2009
Bedömargrupperns rapport 2009: Evaluation of Research and Research Education at the Faculty of Odontology