Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Yrkeslärarprogramråd

Ordförande:
Pähr Hansson, bitr. prefekt
Övriga ledamöter:
Lise-Lotte Malmgren, prefekt
Gunilla Löfström, utbildningsledare
Malin Forsberg, studieadministratör
Nichlas Eklund, studie- och karriärvägledare
Kent Adelmann, svenska och svenska som andraspråk
Maria Johansson, yrkesämnenas didaktik
Lisbeth Amhag, yrkesämnenas didaktik, SOL
Lisa Hellström, specialpedagogik
Kent Adelman (KSM), universitetslektor
Mikael Londos (IDV), universitetslektor
Catharina Börjesson, student
Roger Falk, student
Mikael Johnn, student
Jonas Kristiansson, rektor Agnesfridsgymnasiet
Madeleine Fils, rektor Yrkesgymnasiet