Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studie- och yrkesvägledarutbildningens programråd

Ordförande: Hans-Åke Hansson, programansvarig
Sekreterare: Monica Roth, högskoleadministratör

Ledamöter:

Björn Lindahl, adjunkt Malmö högskola

Roland Ahlstrand,  lektor Malmö högskola

Christian Strandell, studie- och yrkesvägledare Malmö högskola 

Anette Stoltz, Arbetsförmedlingen

Christian Skoog Arbetsförmedlingen

Cathleene Sandgren  student Varberg  

Emma Olsson student Malmö

Anna Braun student Varberg

Theresia Lind student Malmö

Jonas Vilhelmsson, Svenska vägledarföreningen  

 Annika Skörvald Vägledningscentrum Malmö

Jerry Ahlström Pauliskolan, Malmö