Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Specialpedagogiska programrådet

Ordf. Lise-Lotte Malmgren
Vice ordf. Pähr Hansson

Ledamöter:
Ingrid Carleman rektor
Christer Fleur verksamhetsansvarig SPSM
Lena Ringbom student Speciallärarprogrammet
Lotta Anderson lektor specialpedagogik
Pia Thimgren Adjunkt Specialpedagogik
Petter Ulmert Student Specialpedagogprogrammet