Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

KPU-programråd

Ordförande: Lise-Lotte Malmgren, prefekt
Vice ordförande: Pähr Hansson, bitr. prefekt
Övriga ledamöter:
Malin Forsberg, studieadministratör
Christian Strandell, studievägledare
vakant, student
Peter Pripp, rektor Heleneholms gymnasium repr. för skolsamhället
Justus Aurell, specialpedagogik
Karin Embro Larsson, samhällsämnenas didaktik
Kent Adelmann, språkdidaktik
Annette Zeidler, naturvetenskaplig didaktik
Elisabeth Söderquist, pedagogik