Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Grundlärarprogramråd

Ordförande: Nils Ekelund, prefekt
Ordförande: Mozhgan Zachrison, prefekt
Ordförande: Annika Rosén, prefekt 


Övriga ledamöter:
Elisabeth Jennfors, bitr.prefekt KSM
Anna Wirstedt, bitr. prefekt NMS
Anna-Karin Eklund Signell, studentansvarig, KSM
Anna Jobér, studentansvarig, NMS
Carl-Erik Blomberg, VFU-frågor
Gunilla Löfström, utbildningsledare
Bo Lundahl, lärare, Engelska och lärande
Caroline Ljungberg, lärare, Fritidspedagogiskt område
Linda Liljedahl, lärare, Idrott och lärande
Cecilia Winström, lärare, Matematik och lärande
Agneta Rehn, lärare, Naturvetenskapliga ämnen och lärande
Frank Roxenby, lärare, Samhällsorientering och lärande
Karin Jönsson, lärare, Svenska och svenska som andraspråk och lärande
Anna-Karin Svensson, lärare, Specialpedagogik
Annette Mars, lärare, Estetiska läroprocesser
Ingrid Anjar, student 4-6
Sandra Roma, student F-3
Malin Myllenberg, student F-3
Marie Brandt, kommunsamordnare vfu, Malmö stad
Anja Jönsson, Svebolaskolan, Veberöd
Agnetha Borgström, Mellanhedskolan, Malmö
Liselotte Sterner, studieadministratör F-3 och 4-6
Anders Eskilsson, studieadministratör FH
Paula Grevskog, studievägledare

Till hjälp för grundlärarprogramrådet har utskott bildats. Det är ett gemensamt för F-3 och årskurs 4-6. Utskotten arbetar med att säkra måluppfyllelse och progression i grundlärarutbildningen.

KVALITETSARBETE

Programutvärdering 2017
Fokussamtal 2017

Programutvärdering 2016
Fokussamtal Fritidshem 2016
Fokussamtal F3 och 4-6, 2016  

Programutvärdering 2015
Fokussamtal Fritidshem 2015
Fokussamtal F-3 och 4-6, 2015