Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Förskollärarprogramråd

Ordförande: Jutta Balldin, programsamordnare

Sekreterare : Gunilla Löfström, utbildningsledare

Övriga ledamöter:
Annika Rosén, prefekt, BUS
Ann-Sofie Almquist, bitr. prefekt, BUS
Sara Berglund, fö-flex, BUS
Kristina Westlund, Malmö stad, förskoleförvaltningen
Ylva Holmberg, samordnare för musikprofil
Catrin Stensson, vfu-samordnare, BUS
Maria Howding Idrott och lärande
Karin Nilsson, Naturvetenskap och teknik och lärande
Christina Svensson, Matematik och lärande
Karin Jönsson, Literacy och lärande
Kristian Lutz, specialpedagogik
Tina Palm, Estetik och lärande
Paula Grevskog, studievägledare
Karolina Pesonen, (kommunsamordnare vfu-studenter Malmö stad)

Studenter: 
Malin Persson, student
Linn Wik, student
Linnea Schildt, student 
Ida Silow, student
Marie Siding, student

Jenny Göransson, student

 

 

 

 

 

 

 

Till hjälp för förskollärarprogramrådet har en kursledargrupp bildats som leds av Jutta Balldin.

Översyn över UVK integrerat i fördjupningsämnena är slutförd. Det finns en förteckning gällande förskollärarutbildningen. Se högermarginalen.