Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ämneslärarprogramråd

Ordförande: Thomas Småberg  prefekt
Sekreterare: Nina Ilnicki
Övriga ledamöter:
Bodil Cronquist,bitr.prefekt
Sandra Alfelt, studieadministratör  
Anki Ängeborn, studieadministratör
Nichlas Eklund, studievägledare  
Mikael Londos, Idrott och lärande 
Cecilia Axelsson Yngveus, Historia och lärande 
Joakim Olofsson, Matematik och lärande
 
Bodil Liljefors Persson, Religion och lärande  
Specialpedagogik
Marie Thavenius, Svenska och lärande
Jan-Anders Andersson, Samhällskunskap och lärande
Malin Reljanovic Glimäng, Engelska och lärande
Bjørn Wangen, Bild och lärande
Kerstin Sonesson, Naturkunskap och lärande
Eva Daun, rektor, representant för skolsamhället
Jenny Strand, rektor, representant för skolsamhället student.

KVALITETSARBETE

Utvärdering av ämneslärarprogrammet 2017: Inriktning 7-9 
Utvärdering av ämneslärarprogrammet 2017: Inriktning GY