Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Hälsa och samhälle

Avslutade projekt

Ansvarig

Slutrapporter

Genomlysning av Psykiatriska omvårdnadsprogrammet

Genomlysning av Äldrepedagogprogrammet

Berndt Hjälm

Berndt Hjälm

Maj 2014

Maj 2012

Genomlysning av Biomedicinska analytikerprogrammet Berndt Hjälm Mars 2011
Genomlysning av Sjuksköterskeprogrammet Ulla Gertsson  
Genomlysning av Socionomprogrammet Ulla Gertsson  
Genomlysning av Folkhälsovetarprogrammet Berndt Hjälm Dec 2010

Analys av kursvärderingar för Sjuksköterskeprogrammet

Berndt Hjälm

Period 2011

Period 2007-08

Studentinflytandeprojektet   Rapport 2009
Studieavbrott HT 2005-HT2008 Berndt Hjälm Rapport 2009
Analys av kursvärderingar för Socionomprogrammet Berndt Hjälm Rapport 2010
Analys av kursvärderingar för Folkhälsovetarprogrammet Berndt Hjälm Rapport 2010
Analys av kursvärderingar för Biomedicinska analytikerprogrammet

Berndt Hjälm

Rapport 2010
Analys av kursvärderingar för Äldrepedagogprogrammet

Berndt Hjälm

Rapport 2012