Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Hälsa och samhälle

Fakultetsstyrelsen antog den 24 april 2012 det lagda förslaget till ett nytt kvalitetssystem.

Antaget förslag 20120424: Kvalitetssystem HS
Bilaga 1: Kvalitetsspiral
Bilaga 2: Plan genomlysningar och utvärderingar 2012-2017
Bilaga 3: Plan kvalitetsarbete HS 2012