Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Incidentrapport

När du eller någon av dina kollegor har varit med om en incident som skulle ha kunnat orsaka en allvarlig händelse ska ni göra en incidentrapport i det här formuläret. Högskolan följer upp och utreder händelsen för att se om man kan förhindra att liknande händelser inträffar igen.

Rapporten skickas till säkerhetssamordnare på Gemensamt verksamhetsstöd. En kopia skickas sedan till närmast ansvarig chef.

Typ av händelseDina uppgifter: