Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Internanmälan om hot- eller våldsincident

Alla incidenter där hot eller våld har förekommit ska anmälas till säkerhetssamordnaren och till polisen. Högskolan följer upp och utreder händelsen för att se om man kan förhindra att liknande händelser inträffar igen. Det här formuläret använder du för att göra internanmälan till säkerhetssamordnaren. 

Anmälan kommer även att skickas till närmaste chef (eller motsvarande för studenter), samt till högskolans jurist.

Anmälan avser

När inträffade händelsen?
Var inträffade händelsen?
Polisanmälan:


Arbetsskadeanmälan:


Dina uppgifter