Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nio anledningar till att boka genom avtalad resebyrå

  • De samlade resekostnaderna för högskolan överskrider gränsen för när tjänster  måste upphandlas enligt lag, så högskolan är därmed skyldiga att ha ett avtal.

  • Om högskolan inte följer sina avtal kan det leda till skadeståndsanspråk.

  • Malmö högskolas avtal är ett avrop på statligt ramavtal tecknat av Kammarkollegiet. Detta säkerställer att högskolan nyttjar leverantörer som följer lagar, regler och normer för kvalitet, hållbarhet och arbetsvillkor.
  • Kontantutlägg innebär en administrativ hantering som kräver resurser, och ska därför undvikas.
  • Resebyrån erbjuder helhetslösningar med anslutningar och boende.
  • Avtalet innebär att reseförsäkring och annat skydd ingår. 
  • Resebyrån har uppgifter om dig om en olycka inträffar.
  • Anställda behöver inte lägga arbetstid på att leta resor eller sätta sig in i olika resevillkor.

  • Vid nyttjade av resebyrå har högskolan 30 dagars betalningstid och enskilda medarbetare behöver inte tänka på betalning.