Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lokalbokning

Receptionen kan hjälpa till att boka mötesrum åt både personal och studenter i huset Studentcentrum. Vårt lokalbokningssystem heter Kronox och vart område har sin egen lokalbokning för personalen. Se sidan: Lokalbokning.

När det gäller bokning av grupprum kan studenterna boka det på nätet på sidan:  Studentbokningar