Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Profilprodukter

Via Malmö högskolas webbshop kan du som anställd vid Malmö högskola beställa profilprodukter. I webbshopen finns trevliga gåvor exempelvis till gästföreläsare eller besökare och även ett utbud av konferensmaterial. Vid beställning krävs att man skapar "Mitt konto", kontot skapas när du lägger din första order i webbshopen.

Webshop
Länk publiceras inom kort

Butik
Vi har försäljning av profilprodukter i våra nya reception på Niagara, Nordenskiöldsgatan 1. Betalningen sker mot kortbetalning eller internfakturering för personalen. Receptionens öppettider är 8-16.30.

Sortiment i webbshopen
En referensgrupp kommer att träffas 2 ggr per år för att gå igenom och ta fram nya produkter. Referensgruppen består av representanter från fakulteten och Gemensamt verksamhetsstöd. Kontakta din representant med förslag och synpunkter på produkter som du tycker ska finnas i webbshopen.