Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Innan du publicerar

Här hittar du information om förarbete med innehållsplanering, grundprinciper, webbtänk. Mer om:

Besökare på vår webbplats
Skillnaden på extern- och interninformation
Tillgänglighet på webben
Klarspråk
Planera ditt innehåll
Så skriver du för webben

Besökare på vår webbplats

Mah.se har årligen cirka en miljon besökare där över två tredjedelar är studenter. 30 procent av våra totala besökare använder mobila enheter. Gå gärna in på mah.se från en mobil enhet och se hur sidan anpassas responsivt.

Skillnaden på extern- och interninformation

Mah.se fungerar som extern kanal för flera målgrupper och även som intern webb, arkiv och arbetsredskap. En av redaktörens utmaningar är att placera innehåll på rätt plats och att vända sig till rätt målgrupp. Webbplatsen är  uppdelad i två delar: extern webb och medarbetarwebben. Det är viktigt att tänka på vem din information vänder sig till och att den placeras på rätt plats i strukturen.

Tillgänglighet på webben 

Webbtillgänglighet är numera lagstadgat. Detta innebär att en webbplats innehåll ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsvariation eller personer som använder nya tekniska plattformar och hjälpmedel för att få tillgång till innehållet på vår webbplats. För att vår webbsida ska vara tillgänglig krävs bland annat; lättnavigerad struktur, begripliga menyer, klarspråk och korrekta länkar. Detta uppnås bland annat genom att du som redaktör använder fördefinierade stilar för rubriknivåer och tillhandahåller bild- och länkinformation.

Klarspråk

Språklagen kräver att myndighetstexter skrivs med ett vårdat, enkelt och avskalat språk. Det handlar om demokrati: alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i myndighetstexter. Uttryck det krångliga på ett enkelt sätt, inte det enkla på ett krångligt sätt.

 • Tänk igenom hur du på bästa sätt når ditt syfte
 • Sammanfatta det viktigaste och inled med detta
 • Ha ett personligt och vardagligt tilltal. Skriv exempelvis du, inte ni
 • Välj relevant innehåll
 • Disponera texten på ett logiskt sätt
 • Förklara allt som behöver förklaras
 • Stryk det som inte behövs
 • Skriv informativa rubriker
 • Undvik långa och invecklade meningar
 • Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer
 • Undvik förkortningar på den externa webben.  Både vardagliga förkortningar: m.fl, m.m, i.o.m, osv, och våra interna förkortningar: LUT, CTS, OD
 • När det inte går att undvika specifika akademiska termer och begrepp i texten, komplettera med en förklaring med vardagliga ord

Mer information om klarspråk hittar du hos Institutet för språk och folkminnen

Planera ditt innehåll

Som redaktör ska du se mah.se som en serviceportal för besökaren, inte en plats för lagring av information. Fundera över vem du skriver för innan du börjar författa din text. Använd gärna innehållsmallen nedan som en hjälp att planera ditt innehåll. Skriv sedan kort, enkelt och tydligt.

Punkterna nedan fungerar som en guide för att skapa en sajt med innehåll som är relevant för besökaren. Ju mer arbete du som redaktör lägger ner på att skapa bra sidor desto bättre blir resultatet för hela webbplatsen.

Att tänka på innan du skriver 

 • Vilken målgrupp skriver du för på mah.se?
 • Undvik att blanda information till olika målgrupper i samma text
 • Syftet med din text. Vad vill du hjälpa läsaren med? Vad ska de göra, tänka och känna efter att de läst texten?
 • Tänk på var du publicerar ditt innehåll. Hör informationen hemma på den  externa webben, medarbetarwebben eller på andra platser i strukturen?
 • Information och dokument bör inte ha sin ”hemvist” på mer än ett ställe. Undvik att publicera samma innehåll på flera sidor
 • Vilka frågor och behov kan mottagarna tänkas ha? Försök att besvara och möta dem

Innehållsmall

Som en hjälp att planera ditt innehåll finns en innehållsmall

Skriv ut mallen och börja på punkt 1. Fundera över de tips som står under varje punkt och anteckna allt efterhand som du går igenom mallen. När du fyllt i rutorna i mallen har du ett bra underlag för att skapa din sida. 

Så skriver du för webben

Rubrik på sidan

 • Håll rubriken kort, helst på en rad (runt 40 tecken)
 • Rubrikens syfte är att kort och kärnfullt informera om sidans innehåll
 • Tänk på att rubrik ska innehålla ord och begrepp som målgruppen använder så att innehållet hittas via sökmotorer
 • Skriv i presens om det är möjligt
 • Välj ord som målgruppen använder
 • Ställ inte frågor – ge svar
 • Undvik utropstecken i rubriken

Ingress/inledning

Har du en sida med mycket innehåll kan det vara bra att ge besökaren en överblick av vad innehållet på sidan kan hjälpa dem med.   

 • Den ska vara kort och konkret – helst inte mer än tre kärnfulla meningar på sammanlagt 250-300 tecken. (Sökordsoptimeringen ”klipper” redan efter 155 ord.)
 • Välj raka, enkla och vardagliga ord som målgruppen känner igen

Brödtext

 • Prioritera och skriv det viktigaste först
 • Variera längden på dina meningar
 • En tanke, en mening
 • Använd gärna punktlistor om du behöver ”stapla” information
 • Använd enbart tabeller för tabellinnehåll, inte för att strukturera text och bilder
 • Undvik kursiv text (för det är svårt att läsa på skärm)
 • Understrykning är missvisande och kan uppfattas som länkar
 • Skriv en alternativ text som kort beskriver bilden du publicerar
 • Text i bild får aldrig förekomma såvida det inte gäller logotyper 

Mellanrubriker

 • Använd informativa mellanrubriker som lockar till läsning. Mellanrubriker är ett bra sätt att strukturera upp ditt innehåll och skapa överskådlighet.
 • Undvik att använda fetstil som rubriksättning, fetmarkerad text uppmanar skärmläsare att skrika ut texten snarare än att läsa upp den

Fotnot

Ska inte användas eftersom det är bättre att försöka förklara eller förtydliga med vardagliga ord eller begrepp direkt i texten.

Länktext

Länktexten ska vara tydlig och konkret och berätta för besökaren vad som händer när denne klickar på länken. Undvik att enbart länka ett enskilt ord exempelvis ”Klicka här” en länktext består oftast av en hel mening. Skapa unika länktexter för att underlätta tillgängligheten på webbsidan.

Layout högerspalten

Här kan du placera relevanta länkar, dokument eller kontaktpersoner. Viktigt att tänka på är att den information som läggs i högerspalten hamnar längst ner på sidan på mobila enheter. Är det viktig information så lägg den hellre i huvudytan.

Sidordning

Skapar du flera sidor så kan du lätt ändra ordningen på hur de listas i vänstermenyn på mah.se. Detta gäller både om du skapar en ny sida eller lägger till en undersida i en befintlig struktur. När du skapar en ny sida hamnar den automatiskt längst ner i strukturen för den sidan i EPiServer du utgår ifrån. Du kan sedan flytta sidan genom att dra den till passande plats. Ordningen kan påverka hur besökaren upplever din webbsida.