Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Checklista för att möta tillgänglighetskrav

Följer du denna checklista med tips och grundprinciper så har du i stor utsträckning mött de tillgänglighetskrav som högskolans webbplats behöver leva upp till. 

Rubriksättning

 • Undvik användning av fet stil som rubriksättning (använd istället olika rubriknivåer; Rubrik (H2) Underrubrik (H3), Mindre underrubrik (H4)
 • Använd rubrikalternativen som finns under "stilar" i editorn. Texten får det utseende som designats och är konsekvent för högskolan
 • Försök att i största mån använda rubriknivåerna hierarkiskt; H2, H3
 • Undvik användning av versaler som rubriksättning (stora bokstäver)
 • Var inte rädd för att dela upp din sida med underrubriker – luft skapar harmoni och gör informationen lättare att ta till sig

Länkar

 • Länkar till dokument öppnas i nytt fönster. Länkar till sidor i Epi/externa sidor öppnas i samma fönster
 • Undvik ”läs mer, klicka här” som namn på länkar, beskriv istället var länken leder. Länka gärna hela den beskrivande meningen
 • Använd de olika stilarna som finns i editorn, exempelvis läs mer, pdf, word för att få rätt utseende på länkar/dokument

Alternativa texter (Alt-texter) 

 • Tänk på att alla bilder ska ha en alternativ text (alt-text)
 • Logotyper – lägg till ordet logotyp i alt-texten. Exempelvis ”logotyp-försvarsmakten”

Layout

 • Använd inte tabeller för din bildlayout – använd höger/vänsterjusterad bild istället
 • Layout av text/rubriker bör ske i EPiServer och inte i exempelvis Word
 • Klistra in text från Word genom att använda Word-knappen i editorn
 • Använd suddgummit i editorn för att bli av med formaterad text
 • Viktigaste informationen ska presenteras på sidans huvudyta
 • Sidor med liknande innehåll kan med fördel slås samman till en sida

Övrigt

 • Undvik att skapa egna komponenter som exempelvis knappar 
 • Text i bild bör undvikas (undantaget är logotyper)
 • Högerytan på sidor hamnar längst ner i mobilläge
 • Våga slänga gamla sidor och ta bort gammalt material! 
 • Skapa favoriter i EPiServer för att lättare hitta dina sidor och få en bättre överblick i strukturen